Місто на Дніпрі. Як би його не називали в різні часи:Кодак, Половиця, Єкатерінослав, Катеринослав, Новоросійськ, Дніпропетровськ або Днєпропєтровск, Січеслав, останні
часи від Совєтів в народі живе одна єдина назва міста - Днєпр, або українською Дніпро...

середа, 14 лютого 2018 р.

Скільки метрів повинно бути до межі, якщо сусід будує новий будинок, садить дерева чи створює інші об’єкти?


Не так багато сусідів з плином багатьох років змогли зберегти добросусідські відносини.

І, як правило, причиною, погіршення стосунків стала нова будівля чи дерево, яке з’явилося прямо на спільні межі. На прохання трохи відступити від паркану, часто можна було почути тільки незгоду, що і переходило у затяжні спори та сварки.

ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В СІЧЕСЛАВІ

У Г О Д А
про співпрацю (надання освітніх послуг) між закладами освіти
м. Дніпро «____» ___________ 2018 року
Керуючись нормативними документами в галузі середньої освіти, з метою створення сприятливих умов реалізації навчальної програми предмету Захист Вітчизни для учнів 10-х та 11-х класів КЗО «Центр допризовної підготовки» ДМР з однієї сторони та КЗО «сзш №____» з другої сторони, (далі – Сторони) уклали угоду про співробітництво у наданні освітніх послуг на 2018-2019 навчальний рік між двома навчальними закладами.
1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1. Надання освітніх послуг у реалізації навчальної програми предмету Захист вітчизни для учнів 10-х та 11-х класів протягом 2018-2019 навчального року.
2.ОБОВ’ЯЗКИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧЕНІ УГОДОЮ ДЛЯ СТОРІН
2.1 КЗО «Центр допризовної підготовки» зобов’язується:
2.1.1 Забезпечити безпечні умови життєдіяльності і здоров’я учнів КЗО «сш№___» під час навчального процесу на базі КЗО «Центр допризовної підготовки» .
2.1.2 Створити сприятливі та комфортні умови навчання учнів відповідно до санітарно-гігієнічних норм чинного законодавства України.
2.1.3 Забезпечити надання для послуг учнів навчально-матеріальної бази закладу.
2.1.4 Забезпечити якісне виконання навчальної програми предмету Захист Вітчизни в обсягах, які передбачені державними стандартами середньої освіти.
2.1.5 Вести облікову документацію успішності та відвідування занять.
2.2 КЗО «сзш№____» зобов’язується:
2.2.1 Забезпечити попереднє надання соціально-демографічних даних на учнів, які будуть навчатися в КЗО «Центр допризовної підготовки».
2.2.2 Забезпечити взаємодію класних керівників з педагогічним складом КЗО «Центр допризовної підготовки» протягом навчального року.
2.2.3 Організувати прибуття учнів на навчання до КЗО «Центр допризовної підготовки» порядком, встановленим своїм розпорядчим документом.
2.2.4 Узгодити питання з педагогічною радою закладу.
2.2.5 Взаємодіяти з питань контролю обліку відвідуваності занять.
2.2.6 Проводити розрахунки за освітні послуги, які надані КЗО «Центр допризовної підготовки», за порядком і термінами, які встановлені відділом бухгалтерського обліку та фінансів департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
3.ПРАВА СТОРІН, ЯКІ ПЕРЕДБАЧЕНІ УГОДОЮ
3.1 КЗО «Центр допризовної підготовки» має право:
3.1.1 Застосовувати раціонального поєднання різних форм навчально-виховного процесу в межах навчальної програми предмету Захисту Вітчизни.
3.1.2 Брати участь у формуванні навчальних груп (взводів) та розподілу за тематичними планами №1 і №2.
3.1.3 Надавати пропозиції в складанні робочого графіку прибуття учнів до КЗО «Центр допризовної підготовки» .
3.1.4 Вимагати від усіх учасників навчального процесу дотримання Правил внутрішнього порядку та розпорядку дня.
3.1.5 Приймати участь у моніторингу відвідуваності занять учнями закладу.
3.1.6 Погоджувати терміни і порядок апеляцій оцінки якості знань учнів.
3.1.7 Після закінчення навчального року КЗО «Центр допризовної підготовки» направляє оціночні відомості, завірені печаткою і підписом керівника до навчального закладу.
3.2 КЗО «зсш №____» має право:
3.2.1 Контролювати умови життєдіяльності і здоров’я учнів КЗО «сзш№___» під час навчального процесу на базі КЗО «Центр допризовної підготовки» .
3.2.2 Контролювати дотримання комфортних умов навчання учнів на базі КЗО «Центр допризовної підготовки» відповідно до санітарно-гігієнічних норм чинного законодавства України протягом всього навчального року.
3.2.3 Брати участь у формуванні навчальних груп (взводів) та розподілу за тематичними планами №1 і №2.
3.2.4 Надавати пропозиції в складанні робочого графіку прибуття учнів до КЗО «Центр допризовної підготовки» .
3.2.5 Погоджувати терміни і порядок апеляцій оцінки якості знань.
4. ФІНАНСОВІ ПИТАННЯ
4.1 Фінансові питання оплати освітніх послуг Сторони вирішують через департамент гуманітарної політики Дніпровської ради.
4.2 КЗО «Центр допризовної підготовки» перед початком навчального року надає на адресу КЗО «сзш№___» обсяг навантаження навчальної програми предмету Захист Вітчизни.
4.3 КЗО «сзш№___» перед початком навчального року для проведення розрахунків навантаження надає на адресу відділу бухгалтерського обліку та фінансів департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради мережу і контингент учнів 10-х та 11-х класів.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання обов’язків, встановлених даною угодою згідно чинного законодавства України та в межах відповідальності, передбачених Статутами закладів та посадовими інструкціями.
5.2. Суперечки, що виникають під час виконання даної угоди, вирішуються за погодженням сторін.
5.3 У разі неможливості вирішення суперечок, Сторони вирішують питання через управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради або в судовому порядку.
6. ТЕРМІН ДІЇ ТА УМОВИ ЗМІН, РОЗІРВАННЯ УГОДИ
6.1. Ця угода діє з «___» ________ 2018 року до «30» червня 2019 року.
6.2. Зміна або розірвання цієї угоди можуть проводитись тільки за погодженням з департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради або в судовому порядку. Зміни і доповнення, що вносяться, розглядаються сторонами протягом одного місяця. Одностороння відмова від виконання цієї угоди і від внесення змін не допускається.
6.3. Дія цієї угоди припиняється в наслідок:
- закінчення строку дії;
- достроково за погодженням сторін.
6.4. Реорганізація або зміна керівництва однієї з сторін не несе за собою змін умов або передчасного розірвання Угоди.
7.ДОДАТКОВІ УМОВИ
7.1. Угоди складено у 3 –х примірниках.
- КЗО «сзш № ____» ДМР;
- КЗО «Центр допризовної підготовки» ДМР;
- управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради.
8. АДРЕСИ СТОРІН:

понеділок, 29 січня 2018 р.

ДОСЬЄ НА ЗРАДНИКІВ: БЕР МИРЯН ТА ВІДПОВІДЬ ЙОМУ.

ДОСЬЄ НА ЗРАДНИКІВ: БЕР МИРЯН ТА ВІДПОВІДЬ ЙОМУ.: ЮРІЙ ВИННИЧУК: НЕ НАМ, БЛ*ДЯМ, УЧИТИ ВАС «РОДІНУ ЛЮБІТЬ»! БЛОГИ   СІЧЕНЬ 28, 2018 Ми ще довго будемо вихаркувати з себе русс...

ДОСЬЄ НА ЗРАДНИКІВ: ВБИВЦІ УКРАЇНЦІВ

ДОСЬЄ НА ЗРАДНИКІВ: ВБИВЦІ УКРАЇНЦІВ

ДОСЬЄ НА ЗРАДНИКІВ: ПРО ВАКЦИНАЦІЮ ЧЕСНО І БЕЗ КУПЮР

ДОСЬЄ НА ЗРАДНИКІВ: ПРО ВАКЦИНАЦІЮ ЧЕСНО І БЕЗ КУПЮР: По істерії навколо вакцинації Федеральний уряд США оприлюднив дані, які підтверджують шкоду від вакцинації " На сьогоднішній ...

неділя, 28 січня 2018 р.