Місто на Дніпрі. Як би його не називали в різні часи:Кодак, Половиця, Єкатерінослав, Катеринослав, Новоросійськ, Дніпропетровськ або Днєпропєтровск, Січеслав, останні
часи від Совєтів в народі живе одна єдина назва міста - Днєпр, або українською Дніпро...

неділя, 19 листопада 2017 р.

пʼятниця, 17 листопада 2017 р.

Заява на отримання паперового паспорта 16-річними дітьми без засобів Реєстру – зразок

четвер, 12 жовтня 2017 р.


Заява на отримання паперового паспорта 16-річними дітьми без засобів Реєстру – зразок


______________________________________районний відділ
  ДМС у ________________________________________ області
______________________________________________________
______________________________________________________
_________________________________________неповнолітня
П.І.Б. дитини
її законні представники:   ___________________________П.І.Б. (батька)                                                                          __________________________________________П.І.Б. (мати)
інд._________, _________________________________ адреса ________________________________________(місто, вул., кв.)
тел. _______________, ____________________ел. адреса (якщо є)
Заява
Я,______________________________________________________П.І.Б. (16-річного),_____________ р. народження, по досягненню мною шістнадцятирічного віку особисто та безпосередньо звертаюсь  до  територіального підрозділу ДМС України у ____________________________ області за місцем свого проживання, із заявою про оформлення мені паспорта громадянина України, та надаю всі необхідні документи для цього.  Батьки неповнолітнього _________________________________________________________П.І.Б. (батька та мати), згідно ст. 1 чинного Закону України «Про громадянство України» від 18.01.2001  №2235-III , є законним представником дитини до досягнення особою віку 18 років.
Я, ___________________________________________________________(П.І.Б. 16-річного), не маю намір оформляти паспорт у формі пластикової картки типу ID-1. Та ми, батьки, не даємо згоду на оформлення  паспорт у формі пластикової картки типу ID-1. Крім того, отримання пластикову картку типу ID-1 є правом, а не зобов’язанням, та форма паспорту у вигляді паспортної книжечки не скасовано і є діючою. Існування в  Україні єдиного громадянства, підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом, громадяни, які не відмовились від громадянства України повинні дотримуватись вимог чинного законодавства.Відповідно до Конституції України «права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними» (ст.21), «конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії» (ст.22), «не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди» (ст.32). Відповідно до Цивільного кодексу України людина «набуває прав та обов’язків і здійснює їх під своїм ім’ям. Ім’я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові» (ст.28). Закон України 5492-VI «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» передбачає внесення інформації про громадян в Єдиний державний демографічний реєстр, присвоєння громадянам унікального номера запису в реєстрі, видачу громадянам документів, що містять безконтактний електронний носій. Даний Закон не відповідає основоположним приписам Конституції України, створює небезпеку тотального контролю над особистістю, порушує основоположні права і свободи людини, та несе в собі загрозу порушення інших економічних і соціальних прав людини.
Постанову КМУ від 25.03.2015р. №302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання,вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України», згідно п.2 якої встановлено «Запровадити з 1 січня 2016 р. оформлення і видачу паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм та паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія, зразки бланків яких затверджено цією постановою, із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру громадянам України, яким паспорт громадянина України оформляється вперше, з урахуванням вимог п. 2 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою ВРУ від 26.06.1992 р. № 2503-XII, а саме: паспорт громадянина України видається кожному громадянинові України центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства , після досягнення 16-річного віку».
Але ж «запровадити» НЕ означає обов’язок отримати пластикову картку типу ID-1. Таке формулювання, скоріше, носить експериментальний характер.
Крім того, на сьогоднішній день є діючий Закон від 18.01.2001 №2235-III «Про громадянство України», який відповідно до Конституції України визначає правовий зміст громадянства України, підстави і порядок його набуття та припинення, повноваження органів державної влади, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України, порядок оскарження рішень з питань громадянства, дій чи бездіяльності органів державної влади, їх посадових і службових осіб.
Керуючись Актами законодавства, що регулюють дані питання:
—  Конституцією України,
— Законом України від 18.01.2001 № 2235-III «Про громадянство України»;
Наказ МВС України 13.04.2012  №320 «Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України»;
Крім того, ми, батьки, та наша дитина,______________________________________(П.І.Б. дитини)- не даємо згоди на  оформлення їй паспорту у формі пластикової картки та відмовляємось від оформлення паспорта чи з електронним безконтактним носієм, чи з електронним чіпом, на підставі вищезазначеного,
Просимо:
  — Оформити бланк паспорту громадянина України без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, та видати _________________________________П.І.Б. виключно  у вигляді  паспортної книжечки на підставі Закону України від 18.01.2001 №2235-III «Про громадянство України», форма якої не заборонена діючим законодавством України, а не у формі пластикової картки типу ID-1, форма якої не є паспортом та не є його єдиним зразком;- Проставити відмітку  реєстрації  місця проживання в паспорті .- Провести   реєстрацію громадянства України — внесення запису про набуття особою громадянства України спеціально уповноваженим на те органом у відповідні облікові документи.      В разі відмови оформити бланку паспорта  у  вигляді  паспортної  книжечки, просимо  дати конкретну відмову та повідомити  про це письмово .
Додатки:
1.   Дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см для оформлення бланку паспорту.
2.   Копія свідоцтва про народження.
Відповідь на цю заяву необхідна нам  для подальшого вирішення питання.
Дата _____________________ 2017 р.
 Заявник (дитина) ______________________________________________П.І.Б(дитина)
Законні представники, батьки ___________________________________П.І.Б.(батько)
                                        ___________________________________П.І.Б. (мати)

середа, 15 листопада 2017 р.

СТРАСТІ ПО ДАТУВАННЮ М.ДНІПРАМи дуже гарно, плідно і коректно поспілкувалися. Тим більше, що троє учасників це автори двох узагальнюючих робіт по Самарі-Богородицькій фортеці, а Олег Репан і Олександр Харлан (+Валентин Старостін) ще й по Старому і Новому Кодаках. Кидатись один на одного з піною біля рота сенсу немає, бо ми усі, певною мірою, однодумці. І фактично усі вважаємо, що від дати 1776 рік треба відходити.
А от далі складнощі. Як археолог і співучасник початкового етапу дослідження Богородицької фортеці, я ЗНАЮ як це відбувалося, тому дуже коректно намагаюся все-таки відвести від магічної дати 1524, бо з нею великі пробеми. На сьогодні реально ми можемо по документах виводити правобережну історію міста до 1645 року (Новий Кодак). а лівобережну - до 1688 (Самара-Богородицька фортеця). При цьому достатньо спокійно ми можемо казати про коріння міста по обох берегах Дніпра з початку 17 століття. Робити заяви про глибше коріння можна, але проблематично.
Тобто є лінія, на яку вже зараз можна виводити історію міста. На 16 століття ми можемо продовжувати розвивати легенду, але без фанатизму.
Також можу сказати, що ми накрутили свого часу багато чого не зовсім підтвердженого. Цьому є і об*єктивні, і суб*єктивні причини. Дуже неприємно, що через усе нами написане без критики джерел, певною мірою введені в оману і колеги, які підписали резолюцію конференції, і депутати міськради, які запропонували передатувати місто на 1524 рік.

Коментарі
Андрей Тихонов Без эмоций, просто информация к размышлению. 
1. Київ, Старе місто. Західка 1860 р. Скарб. З0 тисяч монет Московського царства від Івана IV Грозного до Петра І. 

2. Село Нові Безрадичі, Обухівський район, Київська область. Знахідка 1891 р. Скарб. Монети датовані 1492-1683 рр. Московське царство: денги Василя ІІІ Шуйського (1606-1610) та Дмитра Самозванця (1605-1606), копійка Івана IV Грозного (1533-1584), Бориса Годунова (1590-1605) та Федора Івановича (1584-1598). Польща та Велике князівство Литовське: литовські півгроші Яна Ольбрахта (1492-1501) та Олександра Ягелончика (1501-1506), Сигізмунда І Старого (1506-1548), півгроші польські 1507 та литовські 1509, гроші польські 1527-1528, 1545-1547, литовські 1535-1536, гданські 1530-1540; Сигізмунда ІІ Августа (1548-1572), півгроші литовські 1546-1565, гроші 1546-1547, 1555, 1559. Річ Посполита: Стефан Баторій (1576-1586), гроші гданські 1578-1579, трояки коронні та литовські 1581-1585; Сигізмунд ІІІ (1587-1632), трояки коронні 1588-1601, півтораки 1614-1626, гроші 1607-1611, трояки 1587-1600; Ян ІІ Казимир (1648-1668), Ян ІІІ Собеський (1674-1696), шостаки - 1682-1683. Пруссія: гроші 1528-1535. Прибалтійські володіння Швеції: шеляги Густава Адольфа (1611-1632) і Христини (1632-1654). 
3. Село Форостовичи, Новгород-Сіверський район, Чернігівської області. Знахідка. 1965 р. Датування скарбу - остання чверть 17 ст. Найстаріша монета скарбу - півгріш 1547 р. Сигізмунда Августа литовського карбування , наймолодша - прусський грош (4 екз.) 1685 Скарб. 1280 монет 16-17 ст. ( Річ Посполита 1620-1669, прибалтійські володіння Швеції, копійки Московського царства 1613-1685, Пруссії 1620-1621, Померанії Ульріха (1618-1622) і Богіслава (1620-1637), Голландської республіки - 3 левендаальдери 1646, 1647, 1649.

Керувати
Віктор Векленко А ще - Глинський скарб і багато інших.
Керувати
Віктор Векленко Проблема в тому, що нинішні передатувальники не піддали критиці написане нами. Ми свого часу зробили велику помилку дилетантизму. Коли фахівець-античник (ніби-то знаний нумізмат) не використав інформацію про вищезгадані скарби, але датував шар виключно по часу карбування монет. Коли я розвісив вуха перед авторитетом старших колег. Коли досвідчений метр археолог-бронзовик ідентифікувала торгівельні пломби без пошуків автентичного культурного шару. Коли ми вибудовували гіпоетзи за яворницьким і бінкевичем з Камеко, але проігнорували наявність чи відсутність писемних джерел.

Погляд з козацького краю(Дніпро).: ТАК РУЙНУЮТЬ КРАЇНИ АГРЕСОРІВ

Погляд з козацького краю(Дніпро).: ТАК РУЙНУЮТЬ КРАЇНИ АГРЕСОРІВ:  Відбувається увічнення санкцій США проти РФ, - Медведєв Прем'єр РФ Дмитро Медведєв констатував, що нова порція санкцій, введених С...

ДОСЬЄ НА ЗРАДНИКІВ: ПАРТІЯ "БАТЬКІВЩИТНА" ТА ТИМОШЕНКО - ЗЛИЛИСЬ З ОПО...

ДОСЬЄ НА ЗРАДНИКІВ: ПАРТІЯ "БАТЬКІВЩИТНА" ТА ТИМОШЕНКО - ЗЛИЛИСЬ З ОПО...: “Опоблок” і Тимошенко не голосували за визнання Героїв Небесної Сотні 14/11/2017 - 14:00 Депутати від фракцій “Опозиц...